گالری الهه
2018-06-07
گالری سایه - نمونه
گالری سایه فارسی
2018-06-07
 
<
h2>درون گاه
نقاشی پاسخ به نیاز رهایی از روزمرگی و یافتن دریچه ای به زندگی بود که از آن منظر نگاه کردن،درک و خلق کردن مفهمومی دوباره به چیزهایی میداد که ملال انگیز،تکراری و گاه ترسناک شده بودند.حالا دیگر انسانهای اطرافم ،پیچیدگیهای رفتاریشان و البته تجربه های متفاوت من از زندگی سوژه های اصلی کارهایم هستند. سوژه هایی که به من این فرصت را میدهند که از درون آنها به خودم بنگرم .