2021-01-14

کارگروه نمایشگاههای انجمن هنرمندان نقاش ایران

خانه هنرمندان ایران
2021-01-14

دفترچه

علیرضا آدم بکان/ مرضیه آشیان/ بهادر پور دارابی /غزاله توکل مند /محسن حسینمردی/ علی خسروی / نیلوفر خلج /سارا جولایی/ شیما خضری/شایا شهرستانی / کامبیز صبری […]
2021-01-14

نمایشگاه سالانه امرداد۱۳۹۸

مرضیه آشیان / ساناز آبایی /علیرضا اسماعیلی/ محسن احتشامی / پروانه اعتمادی / داوود امدادیان / نسرین امیری / محمود اولیا / بیوک احمری / اسماعیل […]
2021-01-14

نمایشگاه گروهی فروش سالانه +۹۷

هانیبال الخاص+آرمان آستپانیان+پروانه اعتمادی+مرضیه آشیان+فرح اصولی+احمد اسفندیاری+فریدون آو+ناصر اویسی+احمدرضا احمدی +نسرین امیری+میترا اسپهبد+بهمن بروجنی+شیرین بابازاده+محمد علی بنی اسدی+صادق بریرانی+وینچنزوبیانکینی +صادق تبریزی+ژازه تباتبایی+اسماعیل توکلی( مش اسماعیل)+بهمن جلالی+مهدی […]