March 2, 2018

نمایشگاه های گروهی اخیر

March 2, 2018

Afrand Art Gallery +96 Annual group Exhibition

نمایشگاه پایانی سال ۹۶ گالری افرند گالری افرند نمایشگاه +٩۶ نمایشگاه گروهی سالانه …………………………………………………… پایان : آدینه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ /۴-۸ شب گالری شنبه ها تعطیل […]
February 28, 2018

Learn basic color

    ز اساسی ترین و مهمترین تمرینات رنگ شناسی، تجربه در روی دایره رنگ است. با استفاده از رنگهای اولیه زرد، قرمز و آبی ترکیباتی […]